Admin Admin Admin

ZAMILOVANÍ ?

Táto stránka je venovaná všetkým zamilovaným :)
a vôbec všetkým štvornohým miláčikom.

Bootstrap Slider


Kontakt

hotelprepsov.eu.sk

registracia@hotelprepsov.eu.sk

 

 

 

 
 

 

 

AKTIVITY SO PSOM!! :) 

Dogdancing: Tanec so psom


-je to jeden z najmladších kynologických športov, ktorý spočíva v tom, že pes pod vedením psovoda predvedie sériu cvikov v rytme hudby. Je však možné tancovať aj s viacerými psíkmi naraz. Tento šport vznikol z klasickej poslušnosti, do ktorej boli postupne pridané rôzne prvky-všetko záleží na fantázii psovoda.  Inovatívne prvky ako sú napríklad preskoky, slalomy, gúľanie, úklon, mŕtvola, otočky, póza, poklona – nepochybne vedia zaujať očko diváka. V poslednej dobe si tanec so psom získava čoraz viac priaznivcov, zrejme aj vďaka rôznym televíznym súťažiam. 

 

Divízie v ktorých psíkovia súťažia sa delia na 4 skupiny (A, B, C, D)


A,)( Musical Dressage) – spočíva v plynulom pohybe psa presne do rytmu hudby. Tu sú pomerne zložité cviky, pes musí byť elegantný a ladný, to isté platí aj o psovodovi.

B,) (Heelwork to Music) – inak povedané práca pri nohe na hudbu. Väčšina prvkov predvedených v tejto divízii musí byť predvedená pri nohe psovoda. Táto divízia vznikla ako prvá.

c,) (Freestyle) – Pre divákov najobľúbenejšia divízia. Vystúpenie má tvoriť nejaký príbeh alebo by malo byť postavené na nejakom motíve.

D,) (Dogdancing) – najnáročnejšia divízia, kde musí psovod tancovať a pritom ovládať aj svojho štvornohého priateľa. Do tejto divízie je potrebné mať spolahlivého a vyrovnaného psieho parťáka.


Bohužiaľ na Slovensku zatiaľ nemáme aktívny klub, ktorý by organizoval a zastrešoval preteky. No je to dobrá aktivita pre nás aj pre našich štvornohých parťákov. Takže Vás všetkých vyzývam aby ste si ju určite vyskúšali :)

tanec so psom